Menu
home
>>
ขทช. สระแก้ว เข้าดำเนินการ ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง
ขทช. สระแก้ว เข้าดำเนินการ ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง
ขทช. สระแก้ว เข้าดำเนินการ ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง
วันนี้ (16 กันยายน 2563 ) แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว เข้าดำเนินการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทาง สายสก.5053 แยกทช สก.4033– บ้านทับใหม่ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจร ได้รับความสะดวกและปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content