Menu
home
>>
ขทช.สระแก้ว ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสาย สก.2004 แยกทล.33-คลองหาด อ.วัฒนานคร,คลองหาด จ.สระแก้ว

วันนี้ (21 มิถุนายน 2564 ) แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว เข้าดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทาง สายสก.2004  แยกทล.33-คลองหาด อำเภอวัฒนานคร,คลองหาด จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจร ได้รับความสะดวกและปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

Scroll Up Skip to content