Menu
home
>>
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานและตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ด้วยกรมทางหลวงชนบท  มีประกาศลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕  เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานและตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https:drr.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  พร้อมนี้ได้แนบประกาศรับสมัครฯ ดังกล่าวมาด้วยแล้ว

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานและตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
Scroll Up Skip to content