Menu
home
>>
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานและตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน
ว.3120 รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานและตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ด้วยกรมทางหลวงบนบท มีประกาสลงวันที่ 4 เมษายน 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานและตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน  ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://drr.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ตลอด 24  ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถเข้าดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท  http://drr.thaijobjob.com และเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. http://job.ocsc.go.th พร้อมนี้ได้แนบประกาศรับสมัครฯ ดังกล่าวมาด้วยแล้ว

Scroll Up Skip to content